Zasady ładu korporacyjnego

Polityka Informacyjna Banku

Oświadczenie Zarządu Banku

Schemat organizacyjny

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału - 2021

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału - 2020

Polityka wynagradzania

Polityka unikania konfliktów interesów

Opis systemu kontroli wewnętrznej

Bank Spółdzielczy w Radomyślu Wielkim działając zgodnie z art. 111 b Ustawy Prawo bankowe, informuje, że przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagraniczni mający dostęp do tajemnicy bankowej, którym Bank Spółdzielczy w Radomyślu Wielkim zgodnie z art. 6a ust. 1 i 7 Ustawy Prawo bankowe powierzył wykonywanie określonych czynności to podmioty nadzorujące i kontrolujące pracę naszego Banku oraz dostawcy produktów informatycznych.