Teren Działania

Bank Spółdzielczy działa na terenie:

1. w województwie podkarpackim:

– w powiecie mieleckim

– w powiecie dębickim

2. w województwie małopolskim:

– w powiecie tarnowskim

– w powiecie dąbrowskim
– w powiecie brzeskim