Reklamacje

Zasady składania i rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Radomyślu Wielkim

Załącznik nr 1 Formularz reklamacji

(klienci indywidualni)

Załącznik nr 2 Formularz reklamacji

(klienci instytucjonalni)