Rolnicy

Jesteś rolnikiem – załóż darmowe konto rolnicze z dostępem przez internet wraz z usługą saldo SMS.

Skorzystaj również z:

– karty płatniczej VISA
– kredytu w rachunku bieżącym
– kredytu obrotowego
– kredytu inwestycyjnego
– kredytu z dopłata z ARiMR

Rachunek Rolniczy

Rachunek Rolniczy

Kredyty Rolnicze

Kredyty Rolnicze

Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR UP – na utrzymanie płynności finansowej

Kredyt udzielany jest na okres – maksymalnie do 60 miesięcy.
Prowizja wynosi 0,5%.
Oprocentowanie płatne przez kredytobiorcę wynosi 2%.
Kwota przyznanego kredytu zależy od wielkości użytków rolnych.

Umowa kredytu musi być zawarta wyłącznie do 31 grudnia 2023 roku.

Szczegółowe informacje w Oddziałach Banku.