Władze Banku

Zarząd Banku

Janusz Buczek – Prezes Zarządu

Irena Bytnar – Członek Zarządu

Dariusz Tarachanowicz – Członek Zarządu

 

W skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Radomyślu Wielkim wchodzą:

 

  • Mateusz Jarosz – Przewodniczący RN,
  • Zenon Lonczak  – Z-ca Przewodniczący RN,
  • Rafał Hajduk  – Sekretarz RN,

 

 

Członkowie Rady:

 

  • Bronisław Dragan
  • Emil Giera
  • Tadeusz Jołda

 

 

Na członków Komitetu Audytu przy Radzie Nadzorczej zostali wybrani:

 

  • Rafał Hajduk  – Przewodniczący
  • Bronisław Dragan – Członek
  • Emil Giera  – Członek

Pełnomocnicy Zarządu:
Teresa Krawiec  – Pełnomocnik Zarządu
Sposób reprezentacji podmiotu  DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD