Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym – jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystany wielokrotnie w ramach kwoty przyznanego limitu na podstawie umowy kredytowej, aż do daty spłaty ustalonej w umowie.

Kredyt jest przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.

Okres kredytowania                   1 rok.

Szczegóły oferty dostępne w placówce Banku