Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy: przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych
Oprocentowanie:   – do 3 lat stałe powyżej 3 lat oprocentowanie zmienne

Okres kredytowania: do 96miesięcy