Zmiana metody autoryzacji

Aktualności

Informacja

Bank Spółdzielczy w Radomyślu Wielkim informuję, od  16 lutego 2022r.  nastąpi proces zmiany metody autoryzacji przelewów w bankowości internetowej dla osób korzystających z aplikacji EBO Token Pro.

Zmiana polegać będzie na wycofaniu EBO Token Pro i zastąpienie tej metody autoryzacji przelewów Autoryzacją Mobilną  (autoryzacja przelewów w aplikacji mobilnej BS Radomyśl Wielki EBO Mobile).

Autoryzacja Mobilna wprowadza także istotną zmianę związaną z bezpieczeństwem autoryzacji, poprzez wyeliminowanie tzw. „profili” umożliwiających dokonywanie autoryzacji za pomocą jednego urządzenia przez wielu użytkowników. Takie podejście podyktowane jest wykładnią SCA, czyli silnego mechanizmu uwierzytelniania. W przypadku, gdy wielu użytkowników korzysta z jednego urządzenia (telefonu lub tabletu) nie jest możliwe spełnienie wymogu „posiadania” w kontekście SCA.

Mając na uwadze powyższe, aby ułatwić proces migracji użytkowników z EBO Token PRO do Autoryzacji Mobilnej udostępniamy Państwu w ramach bankowości elektronicznej EBO narzędzie, które za pomocą prostego kreatora umożliwi klientom Banku zmianę metody autoryzacji na Autoryzację Mobilną. Na naszej stronie www.bsradomyslwielki.pl dostępna jest instrukcja migracji wraz z filmem pokazującym proces migracji – szukaj w zakładce  – Mobilna Autoryzacji w EBO Mobile Pro.

 BS Radomyśl Wielki EBO Mobile – aplikacja ta działa na  telefonach komórkowych
z systemami Android i iOS Apple – do pobrania jest w sklepach google play, Apple Appstor
i HUAWEI AppGallery  – link do aplikacji umieszczony jest w bankowości internetowej EBO lub na naszej stronie www.bsradomyslwielki.pl .

W celu aktywacji nowej metody autoryzacji: zaloguj się do bankowości internetowej EBO
na stronie https://ebo.bsradomyslwielki.pl/  a  kreator poprowadzi Cię krok po kroku przez proces migracji. Jeśli pominiesz kreator z migracją możesz dokończyć proces konfiguracji nowej autoryzacji mobilnej w opcji wybierając: – ustawienia – Metody autoryzacji – EBO Mobile Pro + Aktywuj i postępuj zgodnie z komunikatami.

EBO Token PRO  dla autoryzacji transakcji w ramach bakowości internetowej EBO zostanie ostatecznie wyłączony 30 kwietnia 2022r.  Osoby korzystające z profili w EBO Token Pro nie będą już mogli korzystać z tego rozwiązania ( dotyczy osób obsługujących wiele kont lub kilku osób korzystających z jednego urządzenia od obsługi rachunku kont). Po zmianie na Autoryzację Mobilną z jednego urządzenie będzie mogła korzystać tylko jedna osoba (1 urządzenie = jeden identyfikator).   Osoby które nie chcą korzystać z mobilnej autoryzacji mogą wybrać alternatywną formę autoryzacji jaką jest SMS. Opcja SMS jest jak płatna jak dotychczas a zatwierdzenie przelewów w aplikacji mobilnej jest tak jak dotychczas w EBO Token PRO  bezpłatne.