ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Aktualności

BANK SPÓŁDZIELCZY

Zarząd Banku Spółdzielczego w Radomyślu Wielkim zawiadamia członków Banku Spółdzielczego, że w dniu 27 kwietnia   2023 r.    ( czwartek  )  o godzinie    15 30    w  Radomyślu Wielkim    w  lokalu:   
Sala obsługi – Bank Spółdzielczy ul. Krótka 2   odbędzie się

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Zebranie członków Banku zwołane jest  w 2023 roku  w  miejscowości  Radomyśl Wielki dla następujących grup członkowskich: Dąbie, Dąbrówka Wisłoka, Dulcza Mała, Dulcza Wielka, Janowiec, Partynia, Pień, Podborze, Radomyśl Wielki, Ruda, Zdziarzec, Zgórsko, Żarówka

Zarząd Banku :

  • złoży sprawozdanie:
  • z działalności Banku Spółdzielczego w 2022 roku
  • z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli i z poprzedniego Zebrania Grupy członkowskiej,
  • poinformuje o planie działalności Banku Spółdzielczego na bieżący rok oraz zasadach i warunkach : udzielania kredytów, gromadzenia oszczędności, planowanym podziale nadwyżki bilansowej, poda informacje o wysokości zadeklarowanych i wniesionych do BS udziałów członkowskich.

ZEBRANI CZŁONKOWIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO:

  • ocenią działalność Banku Spółdzielczego i realizację podjętych uchwał  w roku ubiegłym,
  • przedyskutują kierunki działania Banku Spółdzielczego,
  • zgłoszą wnioski w sprawie dalszego usprawnienia działalności Banku Spółdzielczego

                                                                  Zarząd Banku Spółdzielczego

                                                                      w   Radomyślu Wielkim