Wakacje Kredytowe

WAKACJE KREDYTOWE

SZANOWNI PAŃSTWO

Bank
Spółdzielczy w Radomyślu Wielkim, informuje, że z dniem
29 lipca 2022r. rozpocznie przyjmowanie wniosków o zawieszenie spłaty
kredytu hipotecznego – ustawowe Wakacje kredytowe.

Jak możesz złożyć wniosek:

 • Bezpośrednio w Centrali Banku;
 • przesłanie drogą e-mail, wyłącznie gdy załączony
  do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym
  wszystkich Kredytobiorców i zostanie przesłany
  najpóźniej w dniu płatności raty kredytowej
  do godz. 14:00;
 • drogą pocztową na adres Banku (data wpłynięcia
  wniosku do Banku jest dniem złożenia wniosku).


Kalendarz
Spłatę kredytu możesz zawiesić:

 • od 1 sierpnia do 30 września 2022 roku – na 2
  miesiące,
 • od 1 października do 31 grudnia 2022 roku – na 2
  miesiące,
 • od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku – na 1
  dowolny miesiąc w każdym kwartale.


Pamiętaj!
 

 • teraz złożysz wniosek o zawieszenie spłaty
  kredytu na bieżący rok,
 • na wniosku możesz zaznaczyć wszystkie miesiące
  danego kwartału (zgodnie z limitem w danym kwartale),
 • dla każdego miesiąca możesz też złożyć oddzielny
  wniosek,
 • wniosek musi być podpisany przez wszystkich
  Kredytobiorców.


Przydatne informacje:

 • zawieszenie spłaty dotyczy
  jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych,
 • zawieszenie spłat kredytu
  oznacza, że zawieszone raty kredytu zapłacisz później,
 • nie możesz zawiesić spłaty
  kredytu na miesiąc, w którym pobraliśmy już ratę. Nie zwrócimy Ci pobranej
  raty. Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu pozwoli Ci wybrać tylko kolejne
  miesiące danego kwartału,
 • od złożonego wniosku możesz
  odstąpić w terminie 14 dni od jego złożenia,
 • w czasie zawieszenia spłaty nie
  możesz wydawać dyspozycji kredytowych (np. wypłata transzy kredytu,
  dyspozycji wcześniejszej spłaty kredytu) w praktyce oznacza to, że
  wszystkie terminy podlegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty.

Załącznik

Wniosek
o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego 2022 – dostępny od 29.07.2022r.

 

Oświadczenie
o odstąpieniu od wniosku – dostępny od 29.07.2022r