Saldo SMS

Usługa Saldo – SMS polega na automatycznym przesyłaniu na numer telefonu komórkowego posiadacza/pełnomocnika rachunku, komunikatu SMS informującego o saldzie jego rachunku, każdorazowej jego zmianie, wystąpieniu salda debetowego.

Warunkiem korzystania przez posiadacza rachunku z usługi Saldo – SMS jest złożenie w Placówce Banku pisemnej dyspozycji uaktywnienia tej usługi.