Rachunki Firmowe

Skorzystaj z atrakcyjnej oferty przygotowanej dla firm i instytucji.

Oferujemy:
– rachunki firmowe
– bankowość internetową
– karty płatnicze
– kredyty obrotowe
– kredyt w rachunku bieżącym
– kredyty inwestycyjne
– przelewy zagraniczne

Rachunek bieżący

Bank otwiera i prowadzi rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze w złotych .
Rachunki prowadzone są dla:
– osób prawnych;

– jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną;

– osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami.