Oszczędności

Lokata EXTRA - 4,5 % - Atrakcyjne oprocentowanie lokaty. Czas trwania lokaty 4 m-ce.

Szczegóły w placówkach Banku.

Lokaty w Banku Spółdzielczym w Radomyślu Wielkim to zysk i bezpieczeństwo

Korzyści:
• szeroka dostępność – dzięki niskiemu wkładowi lokata jest dostępna nawet dla tych, którzy nie dysponują dużymi oszczędnościami,

• pewność zysku – z góry wiesz, ile otrzymasz odsetek, jeśli dotrzymasz lokatę do końca okresu umownego,

• wygoda – aby przedłużyć lokatę na następny okres, nie musisz przychodzić do Banku – lokata zostanie odnowiona automatycznie,

• swoboda dysponowania odsetkami – w przypadku automatycznego przedłużenia lokaty możesz podjąć odsetki w dowolnym momencie – po zakończeniu okresu, za który odsetki zostały naliczone, a przed zakończeniem kolejnego okresu, bez konieczności zerwania lokaty.

• kapitalizacja odsetek

• atrakcyjne oprocentowanie

Najważniejsze cechy lokaty:

• oprocentowanie – zmienne ,
• termin lokaty – 7 i 14 dni, 1, 3, 6, 9, 12, 24, 36 miesięcy,
• minimalna wpłata – 500,00
• waluty – PLN,

Możliwość ustalenia indywidualnego oprocentowania lokaty.

Depozyty zdeponowane w Banku Spółdzielczym w Radomyślu Wielkim są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym).

TRYB I WARUNKI OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO Z BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO W RAMACH OBOWIĄZKOWEGO SYSTEMU GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW