Kredyty inwestycyjne

  • krótkoterminowych – z okresem kredytowania do 1 roku,
  • średnioterminowych – z okresem kredytowania powyżej 1 roku do 3 lat,
  • długoterminowych – z okresem kredytowania powyżej 3 lat;

Kredyt inwestycyjny –                 przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych na przedsięwzięcia polegające na: zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości,

Okres kredytowania                   do 15 lat

Środki własne                              min. 20%

Szczegóły oferty dostępne w placówce Banku