Kredyt w ROR

Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta.

Okres kredytowania do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny okres.

Oprocentowanie stałe.

Maksymalna kwota kredytu w ROR nie może przekroczyć 80 tyś zł. i 6-krotność miesięcznych wpływów.