Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy –  ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy.

Szczegóły oferty dostępne w placówce Banku