Kredyt w rachunku bieżącym

jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystany wielokrotnie w ramach kwoty przyznanego limitu na podstawie umowy kredytowej, aż do daty spłaty ustalonej w umowie.

Kredyt jest udzielany na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą,