Kredyt Szybka Inwestycja Agro

Kredyt może być przeznaczony na:

– utworzenie nowego gospodarstwa rolnego, powiększenie gospodarstwa rolnego mającego powierzchnię ogólną, co najmniej 1 ha;

– zakupu gruntów rolnych i budynków lub budowli służących produkcji rolnej;

– budowę, przebudowę, remont lub modernizację budynków, budowli wykorzystywanych do działalności rolniczej;

– zakupie maszyn, urządzeń lub wyposażenia – przeznaczonych do produkcji rolnej;

Minimalny udział własny Klienta w finansowaniu inwestycji wynosi 10%.