Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy nieodnawialny jest udzielany na sfinansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością  rolniczą.