Kredyt Inwestycyjny udzielany w rachunku kredytowym

Przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta, a w szczególności finansowanie:

  1. zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu,
  2. zakupu ziemi,
  3. zakupu lub budowy, modernizacji nieruchomości,

Wymagany minimalny udział środków własnych Klienta wynosi 10% Kredyty inwestycyjne mogą być udzielane na okres do 15 lat.