Bankowość Internetowa

Dostęp do konta i bezpieczeństwo 24 h
Bank oferuje Posiadaczom rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych   usługę bankowości internetoerj i Mobilnej EBO.Bankowość internetowa i Mobilna obejmuje najczęściej wykorzystywane funkcje, które ułatwiają codzienne zarządzanie rachunkami:
– sprawdzanie sald rachunków i dostępnych środków,
– sprawdzanie historii rachunków,
– wykonywanie przelewów zwykłych,
– wykonywanie przelewów do ZUS,
– wykonywanie przelewów do urzędów skarbowych i innych organów podatkowych,
– drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji,
– zakładanie i zmianę zleceń stałych,
– zakładanie i edytowanie listy odbiorców.
System zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa m.in. dzięki wykorzystaniu szyfrowania 256-bitowym protokołem SSL, tokenów,  hasła jednorazowe.