Władze Banku

Zarząd Banku

Janusz Buczek – Prezes Zarządu

Irena Bytnar – Członek Zarządu

Dariusz Tarachanowicz – Członek Zarządu


W skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Radomyślu Wielkim wchodzą:


 • Mateusz Jarosz – Przewodniczący RN,
 • Ferdynand Ryba  – Z-ca Przewodniczący RN,
 • Genowefa Pryga  – Sekretarz RN,

 


Członkowie Rady:


 • Bronisław Dragan
 • Emil Giera
 • Rafał Hajduk
 • Zenon Lonczak
 • Tadeusz Jołda

 


Na członków Komitetu Audytu przy Radzie Nadzorczej zostali wybrani:


 • Rafał Hajduk  – Przewodniczący
 • Bronisław Dragan – Członek
 • Genowefa Pryga  – Członek